Skip to content

Inrichtingen commissie

 

De Inrichtingen commissie

De Inrichtingen commissie (IC), de naam zegt het al, houdt zich bezig met de inrichting van het terrein en de bijbehorende opslagmogelijkheden. Bij de opstart ligt het accent op het realiseren van een adequate infrastructuur. Hieronder verstaan wij: het lokaliseren van de  diverse grondbestemmingen, het regelen van een goede afwatering, het inrichten van de teeltpercelen, het ontwerpen van de schuilgelegenheden voor de dieren, het inrichten van de boomgaard en de omringende houtwallen. Daarnaast houden wij ons ook bezig met de vereiste omheining bij de diverse percelen en, zeker niet in de laatste plaats, zorgen wij dat onze boerin kan beschikken over een schuilgelegenheid. Verder is een goede watervoorziening (irrigatie) van belang, alsmede de benodigde elektra. Ook de eerste aanschaf van, voor de boer van belang zijnde hulpmiddelen, machines en gereedschap zal de IC uitvoeren.

Omdat het Herenboerenconcept uitgaat van het boeren zonder gebouw is een opslagmogelijkheid wel nodig. Deze zal dan in de omgeving gehuurd moeten worden. 

Iets vergelijkbaars geldt voor de uitgifte. Omdat hier ook logistieke zaken een rol spelen, is om praktische redenen hiervoor een aparte commissie ingesteld.

De rol van de IC zal na de eerste inrichting vermoedelijk verkleuren naar onderhoud en vervanging van de investeringen, alsmede het verder verduurzamen. Momenteel houdt de IC zich ook bezig met het gehele vleesproces, maar mogelijk dat dit anders dient te worden ingevuld.

Commissieleden:

Stijn de wijs
Luci Verhoeve
Geert Visser
Nard Hoefnagels
Margje van Schaik
Johan Lemmens
Rolf Wijbenga.