Nieuwsbrief – maart 2018

 
Nieuwsbrief – maart 2018

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief als geïnteresseerde in Herenboeren Breda.

Op 28 februari heeft de eerste inspiratiesessie van Herenboeren Breda plaatsgevonden op het stadskantoor van Breda. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van deze succesvolle bijeenkomst. Verder gaan we in op enkele gestelde vragen.

 
Verslag inspiratiesessie

 

De avond begon met een welverdiende kop koffie en thee voor de ongeveer 20 aanwezigen die de winterse kou hadden getrotseerd. Na het voorstellen van de kartrekkers werd de avond geopend door wethouder Paul de Beer, die via een videoboodschap, het concept van de Herenboeren omarmde en hoopt dat zich in Breda spoedig een Herenboerderij zal vestigen. Daarna heeft Coen van Houwelingen aan de hand van een presentatie uitgelegd wat Herenboeren zijn, wat het concept van Herenboeren Nederland is en hoe we dit ook willen realiseren in Breda. De presentatie begon interactief met de aanwezigen door een aantal vragen te stellen over aspecten die te maken hebben met de principes van Herenboeren, onder andere:

 • Grip op het voedsel dat we zelf consumeren
 • Duurzaam omgaan met produceren van voedsel en de natuur
 • Passie voor gezond en puur eten

Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat we een zaal met gelijkgestemden en geïnteresseerden hadden. Vervolgens heeft Coen verder uitgelegd wat een Herenboerderij inhoudt en hoe dit te verwezenlijken is. Hierdoor ontstond een dialoog met de aanwezigen waaruit diverse vragen naar voren kwamen. Er werd ingegaan op de vragen, zowel door de Kartrekkers, alsmede door Boudewijn Tooren van Herenboeren Nederland.

Na behandeling van de vragen werd de presentatie afgesloten. Onder het genot van een drankje hebben we nog verder nagepraat en zijn er meerdere aanmeldingsformulieren ingevuld.

Uit de inspiratiesessie hebben we onze groep met geïnteresseerden uit kunnen breiden met een enkele “early adaptors”, die ons actief willen ondersteunen om het concept verder uit te dragen. Daarnaast hebben we ook mogelijke deelnemers aan de daadwerkelijke Herenboerderij mogen verwelkomen en tevens een mogelijke boerin.

Al met al kijken we terug op een succesvolle eerste inspiratiesessie en zijn we druk bezig om de volgende sessie te plannen. De aanwezige pers was ook erg onder de indruk, hetgeen heeft geresulteerd in een artikel in BN De Stem van 3 maart.

 
Help ons groeien

 

Als kartrekkersgroep gaan we samen met de ‘early adapters’ spoedig aan de gang om vervolgstappen te zetten. Belangrijkste item voor dit moment is en blijft het verder laten groeien van onze Herenboeren Breda gemeenschap. Daarbij kunnen jullie helpen.

‘Like’ of liever nog ‘Deel’ de Herenboeren Breda berichten op onze website, facebook of twitter. Samen bereiken we de vrienden, van vrienden en hun vrienden in de regio Breda.

 
Vraag & antwoord

 

Hieronder vindt u een overzicht van vragen die zijn gesteld tijdens de inspiratiesessie.

 1. Is het de bedoeling dat er ook dieren op de boerderij komen?
  Ja, in principe wel. De coöperatie bepaalt uiteindelijk de inrichting van de boerderij, waaronder de hoeveelheid en diversiteit aan dieren.
 2. Is voor de producten die de boerderij oplevert certificering nodig?
  Nee, omdat we niet produceren voor de commerciële markt, enkel voor consumptie door de leden van de coöperatie. Derhalve is er geen certificering nodig.
 3. Wordt er ook gespoten met insecticiden?
  Nee, de uitgangspunten van de Herenboerderij is natuurinclusieve landbouw. Inherent hieraan is dat we geen gebruik maken van gif.
 4. Is het de bedoeling dat er een eigen boerderij wordt gekocht?
  Nee, de Herenboerderij gaat uit van een gepacht stuk grond. Als het stuk grond reeds een boerderij bevat, kan hier uiteraard gebruik van worden gemaakt.
 5. Wat is natuurinclusieve landbouw?
  Natuurinclusieve landbouw is landbouw waarbij het land van de boerderij gezien wordt als een ecosysteem waarin de natuurlijke kringloop centraal staat. Hierdoor staat de kwaliteit van de producten boven de kwantiteit. Dit impliceert dat we streven naar hoge bodemkwaliteit, hoge biodiversiteit en ruimte voor groenbemesting.
 6. Hoe kan de boer het allemaal aan?
  De boer is in loondienst van de coöperatie. Door de natuurinclusieve landbouw laten we de natuur meer zijn eigen gang gaan waardoor het beheer van de boerderij minder arbeidsintensief is.
  In het hoogseizoen is er de mogelijkheid voor seizoensarbeid, maar de leden van de coöperatie mogen zelf ook helpen.
 7. Wat wordt er allemaal geteeld?
  De coöperatie bepaalt in beginsel wat er geteeld gaat worden op de boerderij. Echter is de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid van belang voor de keuze van producten. Daarnaast bepalen de seizoenen wat er geteeld kan worden.
 8. Waar is er al een Herenboerderij te vinden?
  De eerste operationele Herenboerderij is te vinden in Boxtel. Hier worden regelmatig rondleidingen georganiseerd waar je je voor aan kunt melden.
  Daarnaast zijn er meerdere locaties in Nederland waar een Herenboerderij in oprichting is.
 9. Wat gebeurt er bij over- of onderproductie en/of misoogst?
  Doordat de coöperatie gezamenlijk besluit wat er wel en niet geteeld wordt, bepalen we zelf hoeveel er van welk product gezaaid wordt.
  Daarnaast hebben we geen monoculturen, waardoor er bij eventuele misoogst nog voldoende andere producten beschikbaar zijn.
 10. Aangezien er dieren op de boerderij zijn, woont er dan ook iemand?
  Nee, de dieren worden gehouden in hun natuurlijke omgeving. Dus geen grote stallen en wel voldoende bewegingsruimte. Daardoor is er geen noodzaak dat er 24 uur per dag iemand aanwezig is.
 11. Hoe worden de producten afgenomen?
  De coöperatie bepaalt zelf hoe de producten worden afgenomen. Het uitgangspunt hierin is dat de deelnemers zelf de producten komen halen op de boerderij en zelfs de producten vers van het land halen.
 12. Wat voor waarde krijg je uit de Herenboerderij?
  Een Herenboerderij draagt bij aan een duurzamere samenleving en een duurzamere voedselvoorziening. Daarnaast zijn de producten van hoge kwaliteit. De prijs-kwaliteit verhouding is dus erg goed, waardoor voor een relatief laag bedrag, hoogwaardige producten beschikbaar zijn.
 13. Wat als je niet elke week kan afnemen?
  Als het niet mogelijk is om producten af te nemen geeft dit de mogelijkheid om de producten aan iemand uit uw eigen omgeving te schenken.
  Verder is het mogelijk om vanuit de Herenboeren gemeenschap onderling afspraken te maken voor het ophalen van de producten.
 14. Als je een uitkering hebt, kun je dan ook deelnemen?
  We streven ernaar om de Herenboerderij voor iedereen toegankelijk te maken. De realisatie hiervan moet binnen de coöperatie verder bepaald worden.
 15. Hoe vastomlijnd is de structuur van de Herenboerderij?
  Binnen het concept van Herenboeren is er zeker ruimte om te variëren.
 
Vervolgstappen door Herenboeren Breda

 

We zijn druk bezig met het inplannen van een volgende inspiratiesessie. Ook komen aanvullende sessies waar we dieper in zullen gaan op onderwerpen die afgelopen week ter sprake zijn gekomen.

Kijk voor meer informatie op onze facebookpagina, waar het artikel van BN De Stem eveneens te vinden is. Bezoek onze website op www.herenboerenbreda.nl

Disclaimer
Herenboeren Breda houdt zorgvuldig bij welke geïnteresseerde zich bij ons registeren. Wenst u geen informatie van Herenboeren Breda meer te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een replay op dit bericht te sturen met als onderwerp: AFMELDEN. Wij halen u dan uit onze verzendlijst.

 

 

 

Deel dit bericht: