Skip to content

De coöperatie

De coöperatie

Uit van Dale; coöperatie (koöperatie) (v.)[<Fr. coopération], 1 het samenwerken: bereid tot coöperatie; 2 vereniging van personen met het doel om voordeliger in hun behoefte te voorzien door het bedrijf van de tussenhandel en de ondernemer uit te schakelen; coöperatie voor het inkopen van levensmiddelen, van brandstoffen, voor het bouwen van huizen; 3 winkel van zo’n vereniging.

Herenboeren Op ’t Lies bestaat uit huishoudens die samen grip willen hebben op hun eigen voedsel. Binnen een coöperatie heeft iedereen stemrecht en beslissen wij over het reilen en zeilen van de boerderij. Ook gezamenlijke activiteiten en sociaal contact hoort bij Op ’t Lies; zoek je gezelligheid, dan ben je hier aan het juiste adres. Wil je meehelpen op de boerderij? Graag, maar het hoeft niet. Je beslist zelf hoe jij deelneemt aan de coöperatie.

Het bestaansrecht van onze boerderij ontlenen wij wel aan de vrijwillige bijdragen van de leden uit de coöperatie. Zonder inspanning houden wij onze boerderij niet draaiende. Gelukkig is iedereen heel enthousiast en dragen vele, naar draagkracht en interesse een steentje bij. Als we allemaal een klein stukje op pakken kunnen wij gezamenlijk één groot resultaat bereiken.

De coöperatie bestaat uit een bestuur en zes commissies. Daarnaast zijn er werkgroepen die de boer helpen op de boerderij en is er een poule van ‘boer helpers’. Zit er een commissie of een werkgroep  bij waar jij je ei in kwijt kan? Laat het ons dan weten!

Achter iedere foto vind je meer informatie.

Commissie boer helpen

Commissie boer helpen

Werkgroep Exploitatie

Werkgroep Exploitatie