Skip to content

Uitgifte commissie

 

Met elkaar zorgen we ervoor dat Herenboeren Op ’t Lies een mooi initiatief is en blijft. De sfeer op de boerderij is prima, of dat nou op het land, bij het uitgiftepunt, of tijdens een vergadering is. Het is niet alleen een plek waar we komen voor onze groenten (en vlees), maar ook een plek waar we elkaar graag ontmoeten. Zo ook in de commissies, die zorgen dat het reilen en zeilen van de boerderij gestructureerd verloopt voor de leden, zoals de Uitgifte Commissie.

De Uitgifte Commissie

Iedere zaterdag zorgen we met een enthousiaste groep vrijwilligers (collega-Herenboeren!) voor de uitgifte van de oogst, zodat we allemaal kunnen genieten van al het lekkers dat ons land biedt.

Uitgiftetijden

De uitgifte is elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. We houden strak vast aan deze tijden om de oogstploeg de kans te geven om op zaterdagochtend nog te oogsten. Ook het opbouwen van de kramen kost tijd. Als je er eerder bent dan 10.00 uur moet je dus even wachten. En om het voor de uitgiftevrijwilligers behapbaar te houden, stoppen we ook weer stipt om 12.00 uur. Overigens gaat er nog heel wat aan de uitgifte vooraf, zoals de verdeling van de oogst en het maken van de planning.

Leuk om te weten: het opkomstpercentage is bij ons gemiddeld 95%. Bij andere Herenboerderijen schommelt dit tussen de 75% en 80%.

Afmelden

Het is heel belangrijk dat je je afmeldt als je een keer geen oogst wilt. Zo voorkomen we voedselverspilling. Ga om je af te melden naar de HAPP. Je komt daar via de knop ‘Mijn HB’ op deze site of via deze link: https://optlies.herenboerenstek.nl/. Klik op <bekijken> bij Nieuwe oogst en vervolgens op de knop <afmelden>. Afmelden kan tot 18.00 uur op de donderdag voor de uitgifte.

Tip: Word Herenbuur door in HAPP je profiel aan te passen en de Herenburenstatus te zetten op <je doet mee>. Nu vind je makkelijk andere herenboeren in jouw buurt als je een keer niet zelf je tas kunt ophalen. Je kunt natuurlijk ook structureel een ‘herenburengroepje’ vormen.

Verdeling rijke oogst

Boer Sven geeft aan het einde van de week aan de uitgiftecoördinator door hoeveel producten we kunnen verwachten. Dan volgt een berekening via Excel om alles zo eerlijk te verdelen tussen de één-, twee-, drie-, vier- en vijfmonders. Daarom kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een driemonder de ene week wel een bepaald product krijgt en een tweemonder niet. Of andersom. Zeker in vergelijking met andere Herenboerderijen hebben we een rijke oogst. Dat komt door de goede grond én door de inzet van actieve herenboeren, bijvoorbeeld bij het wieden van onkruid.

De oogst

Je kunt in HAPP zien wat je die week kunt verwachten qua oogst. Vanwege wisselend weer en de onvoorspelbaarheid van de natuur is vaak pas op zaterdagmorgen duidelijk wat we exact en in welke hoeveelheden uitgeven. Bovendien staan in Mijn Herenboeren alleen die producten, die voor iedereen beschikbaar zullen zijn. Producten waar bijvoorbeeld maar 100 stuks van worden geoogst, staan hier niet genoemd, omdat we merken dat dat teleurstellend werkt. Terwijl veel leden blij verrast zijn als zij toch 1 van die 100 gelukkigen zijn die iets mee kunnen nemen wat niet op de site stond. Je pakt altijd de hoeveelheden die horen bij jouw aantal monden. Zit er iets bij wat je zelf niet wilt? Leg het in de weeggeefkrat.

Maken planning

Als duidelijk is, wat er wordt uitgegeven, maakt één van de planners binnen het uitgifteteam een planning voor die zaterdag. Die wordt op vrijdag, zo vroeg mogelijk, gecommuniceerd via de appgroep van het uitgifteteam. Iedereen geeft, ongeveer een maand van tevoren, via de datumprikker op welke data en voor welke taken hij of zij beschikbaar is, denk aan:

  • Voorbereidingen in de loods (vanaf 08.00 uur)
  • Transport (van bijvoorbeeld de eieren) met de Combo
  • Transport van akker en loods naar de uitgifte met de tractor
  • Voorbereidingen voor de vleesuitgifte
  • Opbouwen van het uitgiftepunt (vanaf 08.45 uur)
  • Coördineren tijdens de uitgifte zelf
  • Wegen van groenten
  • Registreren (digitaal) van opkomst (leden en HerenBuren)
  • Opruimen van het uitgiftepunt en van de loods, restanten naar de koeling
  • Regelen van verkeer bij de uitgifte

Meehelpen bij de uitgifte

Het aantal handjes dat kan en wil helpen, is nooit genoeg. Wil je ook meehelpen om, met een positieve groep mensen die van aanpakken weet, de uitgifte soepel te laten verlopen? Mail dan naar uitgifte@herenboerenbreda.nl of laat het ons weten bij de uitgifte. Je bepaalt zelf hoe vaak je beschikbaar bent.

Tot bij de volgende uitgifte!

De Uitgifte Commissie van Herenboeren Op ’t Lies