Sluit
Skip to content

Wie zijn wij?

Herenboeren Breda is een groep mensen die zich inzetten om onze eigen boerderij te starten. Hieronder stelt het bestuur zich kort voor.

Mark

Mark Steinbusch

Voorzitter

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten om te wandelen, te fietsen, om lekker onze tuin te onderhouden of om rondleidingen te verzorgen voor aspirant Herenboeren 😉

Ergens in het najaar van 2019 is Herenboeren op ons pad gekomen. Thuis waren gezonde voeding en duurzaamheid altijd al een thema. Waar komt ons eten vandaan… hoe wordt ons eten geproduceerd… en hoe kunnen we onze belasting van het milieu beperken en investeren in een betere leefomgeving voor mens en dier? Herenboeren was toen nog het ontbrekende puzzelstukje totdat ik Herenboeren zag in het tv-programma ‘Onze Boerderij’ van Yvonne Jaspers.

Vrijwel direct na onze aanmelding heb ik contact opgenomen met de coöperatie omdat ik meer wilde dan consumerend lid zijn. En zo ben ik vrijwel direct daarna gestart als bestuurslid en als linking-pin van de commissie ledenwerving.

voorzitter@herenboerenbreda.nl

FotoHarold

Harold van Ham

Inrichting commissie

Ik raakte geïnspireerd door de herenboerenverhalen van mijn familie uit Boxtel. Met een club van mensen echt grip op je eigen voedsel krijgen spreekt mij erg aan. In Boxtel zijn ze al lerend aan het bewijzen dat het ook echt mogelijk is. Na te hebben geproefd van de eerste vlees- en groenteproducten van de Herenboerderij Wilhelminapark was ik vrij snel overtuigd. Ik moest niet langer afwachten of er een Herenboerderij in de nabijheid van Breda zou komen maar zelf een bijdrage gaan leveren aan het initiatief om te zorgen dat die Herenboerderij er daadwerkelijk komt. Breda kent vele initiatieven in de voedingsbranche maar heeft nog geen gemengd boerenbedrijf dat als coöperatie door burgers wordt geleid. Doe jij mee en ben je één van de eerste deelnemers die aansluit?

harold@herenboerenbreda.nl

Wilga

Wilga Janssen

Werving / community building

Ik ben Wilga Janssen. Getrouwd met Joost Koemans en wonend in Prinsenbeek. Ik ben opgegroeid in een agrarische familie. Als vanzelf heeft lekker eten en duurzame landbouw daarmee altijd mijn interesse gehad. Ik ben dan ook al vroeg lid geworden van onze boerderij coöperatie. In het dagelijks leven werk ik als coach & trainer voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvragen.

In het bestuur ben ik het aanspreekpunt voor de activiteitencommissie en de ledenwervingscommissie. In die commissies wil ik ook graag mijn steentje bij te dragen.

wilga@herenboerenbreda.nl

Joost

Joost Emke

Uitgifte en Communicatie

In 2018 werden Nancie en ik getriggerd door een berichtje op Prinsenbeeknieuws. Het voornemen was er om een Herenboerderij in de regio Breda op te richten. Daar wilden wij bij zijn; wij houden van lekker en eerlijk eten. Wij willen graag samen met gelijkgestemden aan een eigen boerderij werken. Daarnaast vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan lokale en duurzame voedselproductie.
In mei 2020 ben ik betrokken geraakt bij het bestuur van Herenboeren op ‘t Lies. Naast algemene bestuurstaken, lever ik een bijdrage aan de communicatie-commissie.
Ik ben getrouwd met Nancie (ook actief op de boerderij), ik heb twee volwassen dochters twee honden en ik woon in Prinsenbeek. Ik ben werkzaam als managing partner (De Breed & Partners) en adviseur op het gebied van innovatie financiering (subsidies en andere vormen van financiering).

joost@herenboerenbreda.nl

Florens

Florens van Dal

Secretariaat

Daadwerkelijk wat doen aan een duurzamere samenleving. Dat was waarom ik in juni 2019 naar een voorlichtingsbijeenkomst van de Herenboeren Breda ging. Met een groeiende overtuiging dat we hiervoor als burgers zelf (ook) in beweging moeten komen. Samen werken aan een betere wereld. En die kans biedt het Herenboeren initiatief. We streven geen utopische gedachte na, maar zetten met de boerderij in op een pragmatische, structurele verbetering van de eigen voedselvoorziening en een verbetering van de lokale natuur. En dat op een wijze die boeren ook een perspectief biedt. Herenboeren past wel bij mij. Ik draag de komende jaren graag actief bij.

Mijn naam is Florens van Dal. in het dagelijkse leven ben ik coördinator toezicht bij de Kansspelautoriteit. Ik woon in Breda samen met mijn vrouw en onze 3 kinderen. Binnen het bestuur houd ik mij bezig met de coördinatie van diverse activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en het beleid van de coöperatie. Ik ben betrokken bij de ledenwerving en de coördineer de inzet van leden als vrijwilligers.

info@herenboerenbreda.nl

Mark van Hulst

Mark van Hulst

Penningmeester

In de media had ik al weleens wat van het concept Herenboeren gehoord, maar om daadwerkelijk lid te worden moest ik overtuigd worden door mijn vriendin Floor. Zij had een informatiebijeenkomst bijgewoond en was hierdoor erg enthousiast geworden. Het duurzaam produceren van voedsel en zelf hierin keuze kunnen maken sprak ons erg aan. Ook willen wij graag aan onze dochter meegeven waar producten vandaan komen en hoe dit alles groeit en bloeit. In december 2019 hebben wij dan ook de intentieverklaring getekend en begin 2020 zijn wij officieel lid geworden.

Het succes van de boerderij staat en valt met de inzet van vrijwilligers en daarom wilde ik mij ook graag inzetten voor de herenboerderij. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de accountancy dus een rol bij de ondersteuning van de penningmeester leek mij wel wat. Van het één kwam het en ander en sinds de afgelopen ALV in december 2020 ben ik officieel de penningmeester van Herenboeren Op ’t Lies. In de toekomst hoop ik meer mee te kunnen helpen op de boerderij, maar voorlopig vergt het penningmeesterschap nog voldoende tijd.

Naast penningmeester bij Herenboerderij Op ’t Lies ben ik ook penningmeester bij Stichting De Drie Linden in Prinsenbeek. Daarnaast ben ik graag actief bezig en dit kan hardlopend, op de tennisbaan of op het voetbalveld zijn. Ook het volgen van sport op televisie doe ik graag, alsmede tijd met mijn gezin besteden.

markvanhulst@herenboerenbreda.nl