Ledenvergadering

Op woensdag 5 februari houden wij onze eerste algemene ledenvergadering. De inloop is vanaf 19.30 uur, we starten om 20.00 uur.
Het streven is om rond 22.00 uur af te sluiten.

Op deze ALV gaan we samen besluiten over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Voorstellen van de Herenboeren-boer
  • Aanstellen van het tijdelijk bestuur
  • Voorstellen van diverse commissies
  • De statuten van de coöperatie
  • Huishoudelijk reglement van de coöperatie
  • Het schetsontwerp voor de inrichting van het perceel
  • De investeringsbegroting
  • De exploitatiebegroting en eerste betaling contributie
  • Verwelkomen nieuwe leden

In de week van 27 januari ontvang je de definitieve agenda met bijbehorende stukken.

Verhinderd op 5 februari?
Ben je verhinderd op 5 februari? Geen nood, we maken een mooi verslag van de vergadering en sturen dat nadien aan iedereen toe. Zo weet je toch wat er besproken is.

Deel dit bericht: